BAS P/U Online

(1 dag)

Vi är godkända utbildningsanordnare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få et stor del av utbildningskostnaden i stöd via ett samarbete mellan LO, SN och PTK. Stödet för arbetsmiljöutbildningar görs direkt till AFA Försäkring.


Om BAS P/U Online 1 dag

Utbildningen vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är arbetsmiljöutbildningen  BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.

Enligt arbetsmiljölagstiftningen så ska det vid varje bygg- och anläggningsarbete finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren. Den som utses till BAS ska kunna styrka sin kompetens för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS P och BAS U.


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

 • Arbetsplatsens utformning.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
 • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
 • Byggherre- och projekteringsansvar.
 • Ansvar BAS P och BAS U.
 • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.


Målgrupp för BAS P/U Online

Kursen vänder sig till alla som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.


Förkunskapskrav

BAM-utbildning eller motsvarande.


Ort

BAS P/U Online ges via ZOOM.


Utrustning

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.


Utbildningens längd

1 dag


I priset ingår

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.


Boka BAS P/U Online

Klicka på boka knappen och fyll i formuläret. Om ni har några frågor kontakta oss så hjälper vi dig. 

BAS P/U Online

(2 dagar)

Vi är godkända utbildningsanordnare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få et stor del av utbildningskostnaden i stöd via ett samarbete mellan LO, SN och PTK. Stödet för arbetsmiljöutbildningar görs direkt till AFA Försäkring.


Om BAS P/U Online 1 dag

Utbildningen vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är arbetsmiljöutbildningen  BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.

Enligt arbetsmiljölagstiftningen så ska det vid varje bygg- och anläggningsarbete finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren. Den som utses till BAS ska kunna styrka sin kompetens för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS P och BAS U.


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

 • Arbetsplatsens utformning.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
 • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
 • Byggherre- och projekteringsansvar.
 • Ansvar BAS P och BAS U.
 • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.


Målgrupp för BAS P/U Online

Kursen vänder sig till alla som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.


Förkunskapskrav

BAM-utbildning eller motsvarande.


Ort

BAS P/U Online ges via ZOOM.


Utrustning

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.


Utbildningens längd

1 dag


I priset ingår

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.


Boka BAS P/U Online

Klicka på boka knappen och fyll i formuläret. Om ni har några frågor kontakta oss så hjälper vi dig. 

Telefon0102067620

Copyright © Alla rättigheter förbehållna